Preskočiť na obsah

Čierny kašeľ na Slovensku. Prípadov nakazených pribúda aj u nás

V nedávnom období bolo v rámci Európy zaznamenané zvýšenie počtu prípadov pertusis, známeho ako čierny kašeľ, čo predstavuje značný nárast v porovnaní s dobou pred vypuknutím pandémie COVID-19. V Českej republike, od začiatku roku 2024 až do 3. marca, evidujú viac ako tisíc prípadov tohto ochorenia, s výrazným týždenným nárastom, vrátane 449 nových prípadov len v deviatom kalendárnom týždni. Mimoriadne znepokojujúce sú prípady medzi deťmi do jedného roku, kde bolo zaznamenaných 36 infekcií.

Situácia nie je odlišná ani v iných európskych krajinách, ako sú Dánsko, Chorvátsko, a Belgicko, kde je najviac postihnutá veková skupina detí a mladých dospievajúcich, vrátane tých, ktoré sú príliš mladé na to, aby boli plne očkované. Slovenská republika podľa UVZSR zaznamenala od začiatku roka 2024 do 29. februára celkovo 123 prípadov čierneho kašľa, s incidenciou 2,27 prípadov na 100 000 obyvateľov, pričom choroba bola hlásená zo všetkých krajov a postihuje všetky vekové skupiny.

Zvýšený počet prípadov čierneho kašľa po období s nízkym výskytom v čase pandémie COVID-19 je obzvlášť výrazný, s vyšším rizikom vážneho priebehu u nekompletne očkovaných alebo neočkovaných detí v prvom roku života. Prevencia prostredníctvom očkovania je kľúčová, pričom na Slovensku je očkovanie proti čiernemu kašľu súčasťou povinného očkovacieho kalendára. Okrem detí sa odporúča očkovanie aj tehotným ženám, aby ich materské protilátky chránili novorodencov.

Podľa odborných zástupcov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predstavuje čierny kašeľ vysoko infekčné ochorenie spôsobené bakteriou Bordetella pertussis. Infekcia sa šíri kvapôčkovým spôsobom, pričom možnosť nákazy existuje už 3 až 4 dni pred vypuknutím prvých symptómov od osoby, ktorá je buď priamo postihnutá ochorením, alebo je jej asymptomatickým nosičom. Charakteristické pre čierny kašeľ je jeho dlhodobý a náročný priebeh, ktorý sa prejavuje sériami kašľa. Symptómy začínajú:

  • začiatočným obdobím, kedy sa u dieťaťa prejaví suchý, dráždivý kašeľ, ktorý môže pripomínať obyčajné respiračné ochorenie,
  • následne sa objavujú príznaky ako nádcha, kýchanie, ľahké zvýšenie teploty, bolesť hrdla,
  • kašeľ postupne prechádza do fázy silného, dávivého a kŕčovitého kašľa s dlhými záchvatmi, ktoré trvajú aspoň mesiac. Počas týchto epizód môže dieťa vykašliavať hlieny, čo sprevádza červenanie až modranie tváre a prípadná krátka zástava dychu s hlasným nádychom,
  • v záverečnej fáze dochádza k postupnému ustupovaniu záchvatov kašľa, ktoré môžu byť doprevádzané zvracaním, vysokými teplotami, celkovým vyčerpaním a úbytkom hmotnosti.

Toto ochorenie sa líši od bežného kašľa tým, že trvá dlhšie ako týždeň a nereaguje na štandardnú liečbu, pretože toxíny produkované baktériou poškodzujú sliznice dýchacích ciest a prenikajú do krvného obehu.

Pri trvajúcom kašli je dôležité vykonať cielené vyšetrenie a podľa odborníkov a odborníčok ÚVZ SR včas zahájiť liečbu antibiotikami a tlmení príznakov kašľa. Očkovanie a ďalšie preventívne opatrenia, vrátane hygieny a vyhýbania sa kontaktu s chorými osobami, prispievajú k znižovaniu šírenia tohto infekčného ochorenia. Pravidelné monitorovanie epidemiologickej situácie umožňuje rýchle reagovanie na akékoľvek zmeny v prevalencii ochorenia.

Čo je čierny kašeľ a aké sú jeho príznaky?

Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, ktoré spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Začína ako bežné prechladnutie s miernou horúčkou a postupuje do fázy intenzívnych kašľových záchvatov, najmä v noci. U dojčiat môže mať dramatický priebeh.

Ako sa čierny kašeľ prenáša?

Čierny kašeľ sa šíri kvapôčkovou infekciou, najmä pri kašli alebo kýchaní infikovanej osoby.

Ktoré vekové skupiny sú najviac ohrozené?

Najviac ohrozené sú deti do jedného roku, ktoré sú neočkované alebo nekompletne očkované, a u nich môže mať ochorenie závažný priebeh.

Ako možno predísť čiernemu kašľu?

Najefektívnejšou prevenciou je očkovanie, ktoré je súčasťou povinného očkovacieho kalendára. Dôležité je tiež očkovanie tehotných žien a preočkovanie dospelých na udržanie kolektívnej imunity.

Kde nájdem aktuálny očkovací kalendár?

Aktuálny očkovací kalendár je dostupný na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: ÚVZ SR Očkovací kalendár 2024.

Čo robiť pri pretrvávajúcom kašli?

Pri pretrvávajúcom kašli je potrebné zvážiť laboratórne vyšetrenie na čierny kašeľ a v prípade potvrdenia choroby začať včas s adekvátnou liečbou.

Existujú aj nešpecifické spôsoby prevencie čierneho kašľa?

Okrem očkovania patrí k nešpecifickým opatreniam vyhýbanie sa kontaktu s chorými, časté umývanie rúk, vetranie priestorov a používanie jednorazových vreckoviek.

Prečítajte si tiež