Preskočiť na obsah

Toto sú maturitné témy slohov zo slovenského jazyka a literatúry 2024

Dnes, 12. marca, sa na 688 stredných školách po celom Slovensku otvárajú brány jednej z najdôležitejších akademických prekážok pre 38 000 študentov – písomných maturít zo slovenského jazyka. Tento deň je pre mnohých študentov vrcholom ich stredoškolského štúdia, kedy sa ich znalosti a schopnosti vystavujú konečnému testu. Vzrušenie a napätie vo vzduchu sú hmatateľné, keď študenti s napätím očakávajú, kedy oznámia maturitné témy slohov, ktoré budú zverejnené presne o 12.20 hod. Tento moment je nielen testom ich literárnej zručnosti a kritického myslenia, ale aj kľúčovým míľnikom v ich akademickej a osobnej ceste.

Na maturitnej skúške sa študentom naskytne príležitosť preukázať svoje lingvistické zručnosti a kritické myslenie výberom zo širokej palety žánrov slohových prác. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky spoločne s ostatnými vzdelávacími organizáciami zverejní podrobné maturitné témy a pokyny na ich webových portáloch. Kľúčom k úspechu na maturite je nie len hlboká znalosť predmetu, ale aj schopnosť presne a efektívne vyjadriť svoje myšlienky písomne. Preto je esenciálna dôkladná príprava, ktorá zahrňuje praktizovanie písomnej komunikácie a analýzu literatúry.

Úspech na maturitnej skúške predstavuje viac než len dosiahnutie vysokých známok; je to aj prejav schopnosti uplatniť nadobudnuté poznatky v reálnom živote a rozvíjať umenie formulovať, argumentovať a obhajovať osobné postoje. Maturita by preto mala byť chápaná ako platforma na demonštráciu kompetencií a ako východiskový bod pre ďalšie akademické či profesionálne ašpirácie.

Minuloročné maturitné témy slohových prác ponúkli študentom široké spektrum kreatívneho vyjadrovania a kritického myslenia. Študenti mali možnosť opísať idylické zimné scenérie na vidieku (V zime na vidieku – Umelecký opis), reflektovať nad bezpečnosťou na sociálnych sieťach (Bezpečne na sociálnych sieťach – Výklad), vyrozprávať osobný príbeh s použitím expresívnej metafory „ako vyoraná myš“ (Hľadel/Hľadela som ako vyoraná myš! – Rozprávanie), alebo diskutovať o význame a vplyve kandidatúry do školského parlamentu (Má zmysel kandidovať do školského parlamentu? – Diskusný príspevok)

Toto sú maturitné témy slohov zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2024

  1. Aký pán, taký pes. (Charakteristika)

2. Vtedy som si pripadal/pripadala ako v počítačovej hre. (Rozprávanie)

3. Dobro a zlo sú v každom človeku, voľba je však na tebe… (Úvaha)

4. Prejav študenta/študentky pri príležitosti návštevy partnerskej školy v inom regióne (Slávnostný prejav)

V tejto súvislosti, so zverejnením štyroch hlavných tém, sú maturanti postavení pred výzvu, kde je od nich očakávaná nielen dokonalá znalosť slovenského jazyka, ale aj schopnosť plynule a kreatívne prenášať svoje myšlienky na papier. Toto predstavuje nielen začiatok poslednej etapy ich prípravy, ale aj šancu demonštrovať svoju pripravenosť na prekročenie významného prahu vo svojej akademickej a osobnej ceste. Úspech bude závisieť od ich schopnosti pristupovať k vybranej téme kreatívne, dôkladne sa pripraviť a efektívne vyjadriť a obhájiť svoje argumenty a názory.

Ktorú by ste si vybrali vy?

Kedy sa konajú písomné maturity v roku 2024?

Písomné maturity sa na slovenských stredných školách uskutočnia od 12. do 15. marca 2024.

Koľko študentov sa zúčastní na písomných maturitných skúškach?

Na písomných maturitných skúškach sa zúčastní viac ako 41 000 maturantov.

Aké predmety sú súčasťou písomných maturitných skúšok?

Študenti budú absolvovať písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.

Ako sa môžu školy dozvedieť výsledky maturitných skúšok?

Výsledky externých častí maturitných skúšok budú dostupné pre všetky školy v elektronickej podobe od 3. mája 2024 a v papierovej forme do 12. mája 2024.

Sú stanovené náhradné termíny pre písomné maturity?

Áno, náhradný termín pre písomné maturity je naplánovaný na 9. – 12. apríla 2024, pričom opravný a náhradný termín sa uskutoční od 3. do 6. septembra 2024.

Ako sa určujú témy pre slohové práce z vyučovacích jazykov?

Témy pre slohové práce z vyučovacích jazykov sú určené losovaním a oznámené prostredníctvom živého vysielania na RTVS – Rádio Slovensko, a to v utorok a piatok o 12.20 hod. Informácie sú následne zverejnené na oficiálnych webových stránkach relevantných vzdelávacích inštitúcií.

Kde môžem nájsť oznámené témy pre slohové práce?

Oznámené témy pre slohové práce nájdete na webových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Konkrétne odkazy sú: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, CVTI SR, https://maturita.svsbb.sk/ a Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Prečítajte si tiež