Preskočiť na obsah

Potrat alebo menštruácia? 6 kľúčových rozdielov

Predstavte si scénu, ktorá je pre mnohé ženy známou súčasťou ich života: pravidelný rytmus menštruačného cyklu, ktorý prináša fyzické a emočné výzvy, no zároveň je prirodzeným znakom zdravia a plodnosti. Teraz si predstavte, že do tohto cyklu vstúpi nečakaný prvok – podozrenie na potrat, jav, ktorý môže pre ženy predstavovať značný zmätok, strach a neistotu. Táto situácia je o to komplikovanejšia, že v skorých štádiách tehotenstva môže byť rozlíšenie medzi bežnou menštruáciou a potratom zložité. V dnešnej dobe, keď je prístup k informáciám takmer okamžitý, je dôležité hovoriť o týchto témach otvorene a s pochopením, aby sme poskytli podporu a usmernenie tým, ktorí to potrebujú.

Rozpoznať rozdiel medzi potratom a menštruáciou je kľúčové nielen pre fyzické zdravie ženy, ale tiež pre jej emocionálnu pohodu. V kontexte, kde sa asi 15% klinicky rozpoznaných tehotenstiev končí potratom, je pochopenie príznakov, rozpoznávanie varovných signálov a vedomie, kedy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, neoceniteľné. To, že väčšina potratov nastáva v prvom trimestri, zdôrazňuje potrebu včasnej informovanosti a podpory.

Základné rozdiely

Menštruácia je pravidelný fyziologický proces, pri ktorom dochádza k odplaveniu endometria (vnútornej výstelky maternice) z tela, ak nedošlo k oplodneniu vajíčka. Je charakteristická pravidelnými intervalmi, trvaním a intenzitou krvácania.

Potrat, na druhej strane, je prerušenie tehotenstva do 20. týždňa gestácie, pričom väčšina z nich sa vyskytne v prvom trimestri. Potrat sa môže prejaviť podobnými symptómami ako menštruácia, ale existujú kľúčové rozdiely, ktoré je možné rozpoznať:

 • Vaginálne krvácanie alebo špinenie: Potrat často sprevádza silnejšie krvácanie než je obvyklé pri menštruácii. Môže obsahovať zrazeniny alebo tkanivo, ktoré zvyčajne nie sú prítomné pri menštruačnom krvácaní. Krvácanie spojené s potratom môže trvať dlhšie než obvyklé menštruačné obdobie. Zatiaľ čo menštruácia zvyčajne trvá od 3 do 7 dní, krvácanie pri potrate môže pretrvávať dlhšie.
 • Vylúčenie tkaniva z vagíny: Tento jav sa môže prejavovať ako kúsky bielkastej alebo sivej tkaniny v krvácaní a je dôležité ho okamžite konzultovať so zdravotníckym pracovníkom.
 • Teplota: Zvýšená telesná teplota môže byť príznakom potratu, najmä ak je sprevádzaná ďalšími symptómami, ako je krvácanie alebo bolesti. Ak tehotná žena zaznamená náhle zvýšenie teploty, mala by okamžite vyhľadať lekársku pomoc, keďže to môže naznačovať infekciu alebo iné komplikácie súvisiace s potratom.
 • Bolesti brucha alebo kŕče: Kŕče spojené s potratom môžu byť intenzívnejšie a môžu sa líšiť od menštruačných kŕčov. Bolesti brucha sú častejšie a môžu byť silnejšie.
 • Bolesti chrbta: Bolesti chrbta, ktoré sa objavia náhle a sú intenzívnejšie alebo iné ako bežné bolesti spojené s menštruačným cyklom, môžu byť príznakom potratu. Tento typ bolesti, často sprevádzaný krvácaním a kŕčmi, vyžaduje pozornosť zdravotníckeho personálu, aby sa vylúčili možné komplikácie.
 • Zmiznutie tehotenských príznakov: Zmiznutie tehotenských príznakov, ako je ranná nevoľnosť alebo napätie v prsiach, môže naznačovať potrat. V prípade, že tieto príznaky náhle ustúpia, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

Rozlíšenie, či krvácanie spôsobuje potrat alebo menštruácia, môže byť zložité, najmä preto, že krv z potratu sa môže líšiť. Tu sú niektoré bežné charakteristiky, ktoré vám môžu pomôcť:

Krv z potratu môže byť svetloružová, červená alebo hnedá. Môže pripomínať menštruáciu alebo vyzerať ako zrnitá kávová usadenina. V prípade skorého potratu môžu byť zrazeniny len minimálne, ale čím neskôr k potratu dôjde zrazeniny budú väčšie a hustejšie. Krvácanie z potratu býva silnejšie ako menštruačné a často trvá dlhšie a postupne sa zhoršuje.

Je dôležité pripomenúť, že akékoľvek krvácanie v tehotenstve by malo byť vyšetrené lekárom.

Čo je biochemické tehotenstvo?

Približne 15% známych tehotenstiev končí potratom, ale výskum naznačuje, že miera je vyššia, ak započítame ženy, ktoré potratia skôr než vôbec zistia, že sú tehotné. Veľmi skorý potrat (známy tiež ako biochemické tehotenstvo) nastáva, keď tehotenstvo skončí krátko po implantácii. To zvyčajne vedie ku krvácaniu, ktoré netrvá oveľa dlhšie ako vaše obvyklé obdobie. Takže je možné, že neskoré alebo obzvlášť silná menštruácia mohla byť v skutočnosti biochemickým tehotenstvom.

Čo spôsobuje potrat?

Medzi potratmi, ktoré sa vyskytujú v prvom trimestri, asi polovica bude výsledkom chromozómovej abnormality. Tieto genetické abnormality bránia správnemu vývoju embrya. Potrat nenastane, pretože ste urobili niečo „zlé“; bol to jednoducho výsledok abnormality.

V druhom trimestri môžu chromozómové a štrukturálne abnormality plodu prispieť k potratu. Ale v tejto fáze je potrat častejšie spojený s inými problémami, ako je malformácia maternice, vývoj nádorov v maternici (nazývaných fibroidy), infekcia maternice a určité zdravotné stavy.

Ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť alebo prispieť k vývoju potratu patria:

 • Bakteriálne infekcie, ktoré môžu zapáliť výstelku maternice
 • Určité chronické zdravotné stavy ako nekontrolovaný diabetes a problémy so štítnou žľazou
 • Nadmerné užívanie drog alebo alkoholu
 • Problémy s hormónmi
 • Poruchy imunitného systému, vrátane lupusu
 • Starší vek (keďže chromozómové abnormality sú pravdepodobnejšie u rodičov nad 35 rokov)
 • Fajčenie
 • Určité lieky
 • Závažná podvýživa
 • Významná expozícia žiareniu

Čo robiť v prípade podozrenia na potrat?

Je kriticky dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte podozrenie na potrat. Lekár môže poskytnúť presné diagnostikovanie a potrebnú starostlivosť. V prípade potvrdeného potratu je dôležité dopriať si čas na fyzické aj emocionálne zotavenie.

Prevencia a podpora

Zatiaľ čo nie všetkým potratom je možné predísť, udržiavanie zdravého životného štýlu, pravidelné lekárske prehliadky počas tehotenstva a vyhýbanie sa známym rizikovým faktorom môže znížiť riziko ich výskytu. Podpora zo strany partnera, rodiny, priateľov alebo odborných poradcov môže byť rovnako dôležitá pri zvládaní straty tehotenstva.

Tento článok poskytuje základné informácie, ktoré môžu pomôcť ženám rozlíšiť medzi menštruáciou a potratom. Je dôležité pamätať na to, že každá žena je jedinečná a preto môžu byť symptómy u každej ženy odlišné. Pri akýchkoľvek obavách je vždy najlepšie konzultovať zdravotný stav s lekárom.

Ako viem, či zažívam potrat alebo menštruáciu?

Potrat často sprevádza intenzívnejšie krvácanie než bežná menštruácia, vrátane vylučovania zrazenín alebo tkaniva, ktoré nevidíte pri menštruácii. Ak krvácanie trvá dlhšie a je sprevádzané silnejšími kŕčmi než obvykle, môže to byť znak potratu.

Je bežné krvácať počas tehotenstva?

Ľahké krvácanie alebo špinenie môže byť v niektorých prípadoch bežné v skorom tehotenstve. Avšak, akékoľvek krvácanie by malo byť konzultované s lekárom, aby sa vylúčili možné komplikácie.

Aké sú príznaky, ktoré jednoznačne ukazujú na potrat?

Príznaky, ako je silné krvácanie s vylučovaním zrazenín alebo tkaniva, silné bolesti brucha alebo chrbta a náhle zmiznutie tehotenských príznakov, môžu byť indikátorom potratu.

Čo by som mala robiť, ak mám podozrenie na potrat?

Ak máte podozrenie na potrat, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Lekár môže poskytnúť diagnostiku a potrebnú starostlivosť.

Môže krvácanie alebo špinenie počas tehotenstva vždy znamenať potrat?

Nie vždy. Mierne krvácanie alebo špinenie môže byť v niektorých prípadoch normálne, avšak vždy je dôležité konzultovať akékoľvek krvácanie s lekárom.

Ako môžem rozlíšiť krvácanie z potratu od menštruácie?

Krvácanie z potratu môže obsahovať väčšie zrazeniny a byť intenzívnejšie než menštruácia. Dôležitým rozlišovacím faktorom môže byť aj trvanie a sprievodné symptómy, ako sú bolesti a vylučovanie tkaniva.

Existujú spôsoby, ako predísť potratu?

Niektoré príčiny potratu sú mimo kontroly, ale zdravý životný štýl, pravidelné lekárske prehliadky a vyhýbanie sa známym rizikovým faktorom môžu znížiť riziko. Vždy je dôležité konzultovať zdravotný stav a plánované tehotenstvo s lekárom.

Prečítajte si tiež