Preskočiť na obsah

Písomné maturity 2024 už tento týždeň. Kompletný sprievodca pre študentov a rodičov

Medzi 12. a 15. marcom 2024 sa na 688 stredných školách uskutočnia písomné maturity, pričom viac ako 41 000 študentov bude čeliť skúškam z predmetov ako slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika, ako aj testom z materinského jazyka pre študentov s maďarskou a ukrajinskou národnosťou. Z tejto skupiny maturantov, viac ako 2 500 z nich predstavujú žiaci s určitými zdravotnými znevýhodneniami.

Písomné maturitné skúšky sa začnú v utorok 12. marca 2024, keď 38 000 študentov absolvuje externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalších viac ako 1 500 študentov z maďarsky hovoriacich stredných škôl bude čeliť rovnakým testom z maďarského jazyka a literatúry.

Nasledujúci deň, 13. marca, sa maturanti pustia do externého testu a slohovej práce z cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, zatiaľ čo študenti z dvojjazyčných škôl absolvujú test z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Anglický jazyk sa opäť ukazuje ako najpopulárnejší, s viac ako 36 300 študentmi pripravujúcimi sa na testy na rôznych úrovniach, za ním nasleduje nemecký jazyk s viac ako 900 študentmi a ruský jazyk s 554 študentmi. Len malý počet študentov si vybral francúzsky (11) a španielsky (10) jazyk, a jeden študent sa rozhodol pre taliansky jazyk.

Vo štvrtok 14. marca čaká na viac ako 5 300 maturantov externý test z matematiky, predmet, ktorý si vybralo zhruba 12,7 % všetkých maturantov.

Týždeň vyvrcholí v piatok 15. marca externými testami a slohovými prácami z oblasti slovenského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry pre študentov z národnostných menšín, kde približne 1 500 študentov bude testovaných zo slovenského jazyka a literatúry a 26 maturantov z ukrajinského jazyka a literatúry.

Témy pre slohové práce a interné časti písomných maturít z vyučovacích jazykov budú znova určené losovaním a oznámené počas priameho prenosu na RTVS – Rádio Slovensko, a to v utorok a piatok o 12.20 hod. Oznámenie tém bude súčasne zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Zverejnenie tém pre slohové práce z cudzích jazykov bude nasledovať v stredu exkluzívne na týchto webových platformách.

TÉMY MATURITNÝCH SLOHOV NÁJDETE TU

Výsledky z externých častí maturitných skúšok budú dostupné pre všetky školy v elektronickej podobe od 3. mája 2024. Papierové verzie výsledkov budú následne doručené školám do 12. mája 2024.

Pre písomné maturity sú určené náhradné termíny od 9. do 12. apríla 2024. Ďalšou možnosťou pre študentov, ktorí potrebujú opravný alebo náhradný termín, bude obdobie od 3. do 6. septembra 2024.

V tejto rozhodujúcej chvíli je podpora zo strany pedagógov, rodín a spoločnosti kľúčová, aby študenti mohli pristupovať k svojim maturitným skúškam s dôverou a očakávaním úspechu. Kým sa blíži tento významný akademický míľnik, spoločnosť sleduje s nádejou a povzbudením, ako nová generácia mladých ľudí vykročí smerom k svojim budúcim cieľom.

Kedy sa konajú písomné maturity v roku 2024?

Písomné maturity sa na slovenských stredných školách uskutočnia od 12. do 15. marca 2024.

Koľko študentov sa zúčastní na písomných maturitných skúškach v roku 2024?

Na písomných maturitných skúškach sa zúčastní viac ako 41 000 maturantov.

Aké predmety sú súčasťou písomných maturitných skúšok?

Študenti budú absolvovať písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.

Ako sa môžu školy dozvedieť výsledky maturitných skúšok?

Výsledky externých častí maturitných skúšok budú dostupné pre všetky školy v elektronickej podobe od 3. mája 2024 a v papierovej forme do 12. mája 2024.

Sú stanovené náhradné termíny pre písomné maturity?

Áno, náhradný termín pre písomné maturity je naplánovaný na 9. – 12. apríla 2024, pričom opravný a náhradný termín sa uskutoční od 3. do 6. septembra 2024.

Ako sa určujú témy pre slohové práce z vyučovacích jazykov?

Témy pre slohové práce z vyučovacích jazykov sú určené losovaním a oznámené prostredníctvom živého vysielania na RTVS – Rádio Slovensko, a to v utorok a piatok o 12.20 hod. Informácie sú následne zverejnené na oficiálnych webových stránkach relevantných vzdelávacích inštitúcií.

Kde môžem nájsť oznámené témy pre slohové práce?

Oznámené témy pre slohové práce nájdete na webových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Konkrétne odkazy sú: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, CVTI SR, https://maturita.svsbb.sk/ a Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Prečítajte si tiež