Preskočiť na obsah

MDŽ 2024, toto je témou tohtoročného medzinárodného dňa žien

MDŽ 2024, keď inšpirujeme ostatných, aby pochopili a ocenili inklúziu žien, kujeme lepší svet. Témou kampane Medzinárodného dňa žien v tomto roku je „Inspire Inclusion“ (Inšpiruj k Inklúzii). Toto heslo zdôrazňuje význam pochopenia, ocenenia a aktívnej účasti žien vo všetkých sférach života. Keď sú ženy inšpirované byť súčasťou niečoho, cítia pocit príslušnosti, relevancie a posilnenia. Spoločne sa teda vydávame na cestu k vytvoreniu sveta, ktorý je pre ženy viac inkluzívny.

MDŽ 2024, ktorý sa začal oslavovať v marci 1911, má viac ako storočnú históriu zmeny a vývoja. Tento deň nepatrí žiadnej krajine, skupine ani organizácii. Je to deň kolektívneho globálneho aktivizmu a oslavy, ktorý patrí všetkým, ktorí sa zaviazali presadzovať rovnosť žien.

Gloria Steinem, svetoznáma feministka, novinárka a aktivistka, raz povedala: „Príbeh boja žien za rovnosť nepatrí jedinej feministke ani jednej organizácii, ale kolektívnemu úsiliu všetkých, ktorým záleží na ľudských právach.“

Všetka aktivita MDŽ 2024 je platná, to robí MDŽ tak inkluzívnym. Zapojte sa a spravte z MDŽ 2024 váš deň tým, že urobíte, čo môžete, aby ste podporili a posunuli ženy vpred.

Keď sú ženy diskriminované, musíme upozorniť na zlé praktiky. Organizácie, skupiny a jednotlivci na celom svete môžu zohrávať úlohu – v komunite, v práci, doma a ďalej.

Skutočná inklúzia žien znamená otvorene prijať ich rozmanitosť – rasy, veku, schopností, viery, telesného obrazu a toho, ako sa identifikujú. Ženy musia byť na celom svete zahrnuté vo všetkých oblastiach.

Na zabezpečenie potrieb, záujmov a aspirácií žien a dievčat je potrebné, aby boli hodnotené a začlenené. Organizácie a skupiny môžu #InspireInclusion prostredníctvom akcií v oblastiach ako:

  • posilňovanie ekonomického postavenia žien
  • nábor, udržiavanie a rozvoj ženských talentov
  • podpora žien a dievčat v líderských pozíciách, rozhodovaní, podnikaní a STEM
  • navrhovanie a budovanie infraštruktúry, ktorá spĺňa potreby žien a dievčat
  • pomáhanie ženám a dievčatám pri informovanom rozhodovaní o ich zdraví
  • zapojenie žien a dievčat do udržateľného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti
  • poskytovanie prístupu žien a dievčat ku kvalitnému vzdelaniu a odbornej príprave
  • zvýšenie účasti a úspechov žien a dievčat vo športe
  • propagácia tvorivej a umeleckej tvorby žien a dievčat
  • riešenie ďalších oblastí podporujúcich postup žien a dievčat

Ste pripravení inšpirovať inklúziu?

Každý, kdekoľvek, môže na budovanie viac ako storočnej histórie MDŽ prispieť k pozitívnej zmene pre ženy a dievčatá. Preto je MDŽ inkluzívny, nie exkluzívny.

Čo znamená téma „Inšpiruj k Inklúzii“ pre Medzinárodný deň žien 2024?

Téma „Inšpiruj k Inklúzii“ zdôrazňuje dôležitosť vytvárania inkluzívneho prostredia, kde sú ženy a dievčatá plne zapojené a ocenené vo všetkých aspektoch spoločnosti. Znamená to podporovať rôznorodosť a rovnosť, aby každá žena a dievča mohli dosiahnuť svoj plný potenciál.

Ako môžem prispieť k téme MDŽ 2024 „Inšpiruj k Inklúzii“?

Môžete prispieť tým, že sa zúčastníte na aktivitách a podujatiach zameraných na podporu rodovej rovnosti, zdieľate príbehy a úspechy žien vo vašej komunite a podporujete iniciatívy zamerané na zlepšenie postavenia žien vo vašom okolí. Tiež môžete použiť sociálne médiá na šírenie odkazu #InspireInclusion.

Prečo je dôležité zapojiť mužov do osláv MDŽ?

Zapojenie mužov je kľúčové pre dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti. Muži môžu hrať významnú úlohu ako spojenci v boji proti diskriminácii a stereotypom a v podpore inkluzívnych politík a praxí v domácnostiach, pracoviskách a spoločnosti ako celku.

Ako môžem osláviť MDŽ, ak nie sú v mojej oblasti žiadne organizované podujatia?

MDŽ môžete osláviť aj individuálne alebo online. Zvážte organizovanie virtuálneho stretnutia s priateľmi na diskusiu o otázkach rodovej rovnosti, čítanie a zdieľanie článkov o úspechoch žien, alebo prispievanie k organizáciám, ktoré podporujú práva žien.

Ako môžem zdieľať svoje príbehy alebo podporiť „Inšpiruj k Inklúzii“ na sociálnych médiách?

Použite hashtagy #IWD2024 a #InspireInclusion na zdieľanie vašich príbehov, fotografií a aktivít, ktoré podporujú inklúziu a rodovú rovnosť. Môžete tiež zdieľať príspevky organizácií a iniciatív, ktoré podporujete, a povzbudiť iných, aby sa zapojili.

Ako môžem byť súčasťou globálneho hnutia za rodovú rovnosť?

Byť súčasťou globálneho hnutia za rodovú rovnosť znamená byť aktívnym a informovaným občanom, ktorý sa zúčastňuje na diskusiách, podporuje politiky a praxe zamerané na rodovú rovnosť a pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia ženám a dievčatám v dosahovaní ich plného potenciálu.

Aké sú niektoré konkrétne ciele „Inšpiruj k Inklúzii“ pre MDŽ 2024?

Ciele zahŕňajú zvýšenie povedomia o význame rodovej rovnosti pre udržateľný rozvoj, podporu ekonomického posilnenia žien, zvýšenie zastúpenia žien v vedúcich pozíciách a vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike (STEM), a podporu práv žien a dievčat vo všetkých oblastiach života.

Prečítajte si tiež